Ofertę “Szkolenia dla osób obsługujących zagęszczarki i ubijaki wibracyjne” kierujemy do firm i osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania pracy przy użyciu tych maszyn i urządzeń.

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Ramowy program nauczania obejmuje 4 godziny lekcyjne zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Indywidualny program szkolenia został zarejestrowany w ogólnokrajowym wykazie firm uprawnionych do prowadzenia szkoleń pod numerem ZAG 14/05/2017