Realizujemy wymagane szkolenia w zakresie BHP. Szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na stanowiskach administracyjno-biurowych i dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Oferujemy również Państwu szkolenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe realizowane w postaci wykładów, prezentacji i ćwiczeń.

  • Szkolenia ATEX
  • Szkolenia z zakresu ochrony przecipożarowej

Szkolenia dostosowujemy do charakterystyki i zagrożeń pożarowych zleceniodawcy